Safleoedd Gwe yn Ymwneud ag Ynni Gwynt ac Ynni Adnewyddadwy

Renewables UK

Y corff proffesiynol ar gyfer diwydiant adnewyddadwy ynni gwynt ac ynni o'r mor.

Renewables UK Cymru

Tudalennau gwe Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain

Danish Wind Energy Association

CymdeithasYnni Gwynt Denmarc yw hon - ei phwrpas yw hyrwyddo ynni gwynt ac mae'n gyfangwbl ddielw.

DirectGov Greener Living

Gwefan y Llywodraethi gynghori pobl sut i fyw'n fwy gwyrdd.

Friends of the Earth

Gwella ansawdd bywyd drwy geisio ateb problemau amgylcheddol.

Germania Wind Park

Ein cwmni partneriaeth

Sustainable Development Commission

Corff ymgynghorol annibynnol y Llywodaeth ar ddatblygu adnewyddadwy.

Sustainable Energy Alliance

Cymdeithas o amgylcheddwyr sy'n credu bod bygythiadau cynhesu byd-eang mor ddifrifol nes bod angen mawbysiadu dulliau o gynhyrchu ynni adnewyddol cyn gynted ag y bo modd.

The Windpower

Bas data arbenigol i felinau gwynt a ffermydd gwynt drwy'r byd i gyd.

Yes2Wind

Am fwy o fanylion am Ynni gwynt cysylltwch â ni.