Tegni Cymru Cyf

Mae Tegni yn gwmni Cymreig sydd yn berchen ar fferm wynt yng Nghymru, yn datblygu ffermydd gwynt a’u rhedeg. Mae gennym bortffolio eang o brosiectau ynni gwynt yng Nghymru a Lloegr.

Mae Tegni’n ymroddedig i leihau gollyngiadau nwyon ty gwydr.

Sefydlwyd Tegni ym 1996 gan Huw Smallwood, ac yn 2003 ymunodd Keith Bellis fel cyd-gyfarwyddwr pan ffurfiwyd partneriaeth â Germania Windpark o Rheine, yr Almaen, gan greu Tegni Cymru Cyf.

Mae gan gyfarwyddwyr Tegni Cymru, rhyngddynt, dros 45 o flynyddoedd o brofiad o ymwneud â’r diwydiant ynni gwynt.

Datblygu Ffermydd Gwynt

Mae Tegni a Germania wedi datblygu dros 50 o ffermydd gwynt yn Ewrop dros y 15 mlynedd diwethaf. Yn ogystal â hyn, mae’r cyfarwyddwyr wedi adeiladu dros 170 o dyrbeini gwynt yn Lloegr a Chymru ar gyfer prif ddatblygwyr eraill.

Mae gan Tegni Cymru y profiad, y gallu technegol ac ariannol i arwain prosiectau’n llwyddiannus o’r dechrau un – o ganfod safle, drwy gais cynllunio, i ariannu, i adeiladu, i weithredu, i ailbweru a hyd yn oed i ddadgomisiynu.

Y Gymuned Leol a Tegni

Mae Tegni Cymru yn gweithio’n agos gyda chymunedau lleol, cynllunwyr a buddsoddwyr i sicrhau bod prosiectau yn cael eu datblygu’n llwyddiannus gydag ystyriaeth i’r amgylchfyd a’r tirwedd lleol.

Tegni a’r Amgylchedd

Mae Tegni Cymru yn cadw cyswllt â mudiadau amgylcheddol lleol a chenedlaethol i sicrhau bod eu holl brosiectau yn cael eu datblygu gydag ystyriaeth o’r amgylchedd.

Am fwy o fanylion am Ynni gwynt cysylltwch â ni.