Cyfleoedd Newydd

Mae Tegni bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu prosiectau gwynt newydd o wahanol faint ac ar hyn o bryd yn ymchwilio i safleoedd posibl ar gyfer codi tyrbinau unigol a phrosiectau cymunedol newydd.

Cyfleoedd Newydd

Click on the images of our work below to view a larger picture