Tregwynt

Yn dilyn ymateb i’r gwaith cwmpasu, mae’r gwaith o ddechrau casglu gwybodaeth ar gyfer yr Asesiad Effeithiau Amgylcheddol wedi dechrau. Mae’r safle hwn yn Ardal B fel y nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 8 Llywodraeth Cynulliad Cymru(TAN8).

Tregwynt

Click on the images of our work below to view a larger picture