Gorsedd Bran

Mae safle Gorsedd Brân yn Sir Ddinbych y tu mewn i Ardal Chwilio Strategol a nodwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol. Er gwaetha’r lleoliad addas ac yn groes i argymhellion Swyddogion Cynllunio’r Cyngor lleol fe wrthodwyd y cais cynllunio hwn. Aethpwyd ymlaen i ymgynghoriad cyhoeddus ond gwrthodwyd yr apêl.

Cynhaliwyd ail apêl i’r Uchel Lys i wyrdroi’r penderfyniad a bu’n llwyddiannus. Ond apeliodd y Cynulliad Cenedlaethol yn erbyn hwn, a chollwyd ein hachos.

Gorsedd Bran

Click on the images of our work below to view a larger picture