Derwydd Bach

Mae’r safle hwn ar dir i’r de o Goedwig Clocaenog yn Sir Ddinbych, tu mewn i Ardal A o’r Ardal Chwilio Strategol fel y nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 8 Llywodraeth Cynulliad Cymru(TAN8).

Cafwyd caniatad cynllunio i godi deg tyrbin 2MW ac mae’r gwaith i gwrdd ac amodau cynllunio wedi dechrau.

Pan fydd wedi ei chomisiynu, bydd Derwydd Bach yn cyfrannu 17% at darged 2010 y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Ardal A, a bydd yn cynhyrchu trydan ar gyfer rhyw 14,000 o gartrefi yng Ngogledd Cymru yn flynyddol.

Derwydd Bach

Click on the images of our work below to view a larger picture