Mynydd Portref

Mae’r fferm wynt hon yn ardal Brynna yn Ne Cymru, yn agos iawn at fferm wynt Taf Elai. Cafwyd caniatad cynllunio iddi yn ddiweddar ac y mae wedi cael cefnogaeth frwd gan y gymuned leol.

Cafwyd caniatad i godi 11 tyrbin gwynt sydd wedi eu cynllunio i gydfynd â chynllun y fferm wynt bresennol, gan gynhyrchu trydan i dros 5,700 o gartrefi.

Mae’r adeiladu wedi dechrau ar y safle a rhagwelir y bydd yn dechrau cynhyrchu trydan yn ystod yr haf eleni.

Mynydd Portref

Click on the images of our work below to view a larger picture