Wern Ddu

Mae’r safle hwn rhwng Gwyddelwern a Rhuthun yng Ngogledd Cymru. Mae wedi ei leoli i’r dwyrain o Ardal Chwilio Strategol A, sef ardal a nodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel un addas i ddatblygiadau o’r fath.

Mae’r prosiect hwn wedi ei gomisiynu’n llawn ac yn cynhyrchu trydan adnewyddol glân i dros 4,500 o gartrefi yn yr ardal, gan gyfrannu 6% at darged Ardal A y Cynulliad Cynulliad Cymru.

Wern Ddu

Click on the images of our work below to view a larger picture