Hafoty Ucha

Perchennog : Tegni: Datblygwr: Tegni; Gweithredwr : Tegni; Adeiladwr: Tegni;

Tri chyfnod, cyfnod 1: 1998, Cyfnod 2: 2003, Cyfnod 3: 2005.

Mae’r safle hwn yng Ngogledd Cymru wedi cael ei ddatlbygu a’i adeiladu gan gwmni Tegni sy’n berchen y fferm wynt ac yn ei chynnal a’i chadw. Codwyd y tyrbin cyntaf V44 yn 1998 yna’r tri tyrbin V52 yn ddiweddarach. Mae’r safle hwn yn cynhyrchu trydan ers tua 12 mlynedd ac yn gallu cynhyrchu 3.15MW.

Gall y safle hwn bweru tua 2,200 o gartrefi yn yr ardal leol, sy’n gyfystyr â’r egni a gaiff ei ddefnyddio gan Ysbyty Glan Clwyd mewn blwyddyn.

Hafoty Ucha

Click on the images of our work below to view a larger picture